Har du lyst til å delta værfotokonkurransen? Da må du lese dette.

1. TV 2 og StormGeos værfotokonkurranse er åpen for alle, med unntak av ansatte og familiemedlemmer til ansatte i StormGeo og TV 2. Hver deltager kan sende inn så mange bilder han/hun ønsker.

2. Juryen skal bestå av tre personer og pekes ut av StormGeo.

3. Bildene vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på at de skal fremstille været på en interessant, aktuell og/eller estetisk måte. Juryen kårer en dagvinner, som går videre i konkurransen om å bli ukens vinner. I spesielle tilfeller kan juryen velge ikke å kåre en vinner, eller å kåre en ukevinner blant andre innsendte bidrag enn dagvinnernes. Juryens avgjørelse er endelig.

4. Bildene må ha breddeformat for å bli vurdert, og kan bli beskåret i forbindelse med en eventuell offentliggjøring (ny 11.10.2010).

5. Bilder som har vært Dagsvinner kan ikke delta i konkurransen en gang til og vil bli forkastet om de sendes inn på ny (ny 07.01.2014).

6. StormGeo / TV 2 forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag vederlagsfritt, i opprinnelig eller redigert utgave, i TV 2s værsendinger og på storm.no. StormGeo / TV 2 forbeholder seg også retten til å benytte innsendte bidrag i forbindelse med profilering av værkonkurransen. Bildene vil bli kreditert med opphavsmannens navn (justert 17.10.2013).

7. StormGeo / TV 2 forbeholder seg retten til å benytte innsendte bidrag som illustrasjoner i egne publikasjoner. Bildene vil bli kreditert med opphavsmannens navn. Dette punktet gjelder bilder som sendes inn fra og med 7. november 2013 (ny 6.11.2013).

8. Nødvendige personopplysninger vil bli lagret for å administrere konkurransen. Etter konkurranseperiodens slutt vil disse opplysningene bli slettet.

9. Innsendere kan kun delta med bilder de selv har fotografert. Det er innsenders ansvar å sørge for å ha opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at eventuelle personer på bildene har godkjent at bildene offentliggjøres.

10. Rettsstridige, upassende eller krenkende materiale blir forkastet. I grove tilfeller eller ved gjentatte brudd på dette punktet politianmelder TV 2 aktiviteten (endret 14.1.2015).

11. Med mindre dagens tema tilsier noe annet, skal bildene vise en reell situasjon og reelt vær. Kun unntaksvis vil manipulasjoner kunne godtas. Dersom et bilde er manipulert, plikter innsenderen å opplyse om det (ny 09.01.2007).