Perspektiv.

Et langt persperspektiv åpnes fra Trolltunga

Utsikt fra Nordstrand

Antall visninger