Det var rart

Beverarbeid

Det var rart

Det var rart...

Så rart, er det et kamera sier du?

Det var rart

Det var rart

Det var et rart tre

Det var rart.

Det var rart.

Det var rart

Det var rart

Vann over hodet

Sukker-rart

Antall visninger