Høy vannstand.

Høy vannføring ved Hildalsfossen sør for Odda. Kai Ove Birkeland

Høy vannføring

Høy vannføring

Høy vannføring

Høy vannføring

Høy vannføring

Høy vannføring

Energi i Mesnaelva

høy vannføring i Mesnaelva by night

høy vannføring i Mesnaelva

Høy vannføring

Høy vannføring

Stor vannføring

Antall visninger