First try snowboard

På trynet - miniskihopprenn

Kathrine Knutsen. Pomeranien Titan har tryna.

På tryne.Jameson leker i snøen Anton Elvesveen

Amund 5år ville stupe fra værandan ned i puddersnøen,å før j rakk å si at det kanskje ikke var så lurt...lå han her (på tryne rettåslett:) bilder tatt av Stina Sletten!

Årets første skitur på Ørskogfjellet, Møre og Romsdal. Gunnhild Drønnesund

Bodil Mjåland

Antall visninger