pollen i bollen

Kjersti Høiby. Fra Årets første bad på Sørenga.

Fisker under solnedgangen

Pollensesong

Burning water

Pollensesong

Fisker under solnedgangen

Pollen sesong

Pollensesong

Bie samler pollen og nektar

Antall visninger