Årets første hestehov stod i en sørvendt grøft 25.2.2014.
 Gi din stemme!