Rypa skifter ut vinterkåpa - et sikkert vårtegn.
 Gi din stemme!