Ein god kombinasjon: Liten gut og morfar på skitur.
 Gi din stemme!