Eple og sidensvans kan være en god kombinasjon. Men når to sidensvanser ønsker det samme eple kan det bli bråk
 Gi din stemme!