Kald og rolig ser han etter landingen..
 Gi din stemme!