Luftfoto, tatt over Kvænangen midt på dagen seint i november
 Gi din stemme!