Månelyset lager fine silhuetter når månen glir opp langs åsen
 Gi din stemme!