Månelyset legger seg over fjordlandskapet og gir et kaldt og spennende lys
 Gi din stemme!