Måneskinn i folkeparken uten tegn til liv i hjemmet
 Gi din stemme!