Glade forblåste jenter en vindfull desemberdag.
 Gi din stemme!