Det er vinter, mann kan skjelden nyte med såne uttsikt
 Gi din stemme!