Restene av en vendelrot tar imot yr fra lufta og omdanner det til dråper til de blir tunge nok til å falle ned.
Antall visninger