Enslig kvige står igjen etter innhøstingen ved tønna.
Antall visninger