Ikkje verst å kome seg ståande over vinterens første skihopp!