Denne rogna har kommet på utur med blomstring på høsten.
 Gi din stemme!