en god klem etter midnatt ved Engenbrevatnet, med utsikt mor Svartisen