Disen/tåken ligger tykk over fjorden og her på litt av Frosta
 Gi din stemme!