Er det månen som kommer opp eller solen som går ned?
 Gi din stemme!