Varden på Kvitnesveten er pyntet til nasjonaldagen vår ??????
 Gi din stemme!