Foreldre med barn på Fedje.det er mai og vår
 Gi din stemme!