Det er fremdeles noen som flagger for 1. mai.
 Gi din stemme!