Håkon Andreas på dåpsdagen sin den 1.mai atmed tippoldemors sitt melkespann.
 Gi din stemme!