Snart- står engene hvite av blomstrende hvitveis
 Gi din stemme!