På benken i hytteveggen, klar for påspe...
 Gi din stemme!