Det blåser på Pikesten fyr. Vind var så kraftig at jeg ikke kunne stå å ta bilder. Ut på tur uansett vær.
 Gi din stemme!