Norsk sommer på sitt beste vann som er så klart du kan speile deg i
 Gi din stemme!