Piratpiken Celine har inntatt Arendal.\n
 Gi din stemme!