Bonnie er ikke sen om å hoppe i vannet når det er pinner i luften.
 Gi din stemme!