Det gjenstår kun å heise seil og sette kursen mot åpent hav.
 Gi din stemme!