Versjon 2, bedre utsnitt og bedre oppløsning ift. versjon 1.\nBybrua i Stavanger
 Gi din stemme!