Her har ein vore veldig kreativ og lagt ein laks i vedstabelen