Lange lyse kvelder med fiskestang langs elva, det er sommer.
 Gi din stemme!