Gå inn i langhelga med omtanke og kjærleik, pass på deg sjølv og kvarandre.