Fru stokkand har vanntette føtter og brys seg ikke om noe slaps, mat er viktigere.