Lotta kommer ikke fram der hun gikk i går
 Gi din stemme!