Der ute går bygene på rekke og rad.
 Gi din stemme!