Mellom bygene dukker ofte regnbuen opp
 Gi din stemme!