Hver sin smak, noen vil bade og andre er ikke så fristet.
 Gi din stemme!