Gutta moret seg, om å gjøre å treffe vannet samtidig?..
 Gi din stemme!