Foto av ein entusiastisk nordmann.
 Gi din stemme!