Mens fotografen letter etter den perfekte modellen, satt modelen seg opp på hodet hans!
 Gi din stemme!
 
Antall visninger