Årets julebilde ble til på Kongsvinger festning
 Gi din stemme!