bildet representerer vintertiden og hvor nydelig den kan være.
 Gi din stemme!