På rekke å rad ligger de gamle husene i Sleggveien.